แนวคิดการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

แนวคิดสำคัญการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การที่ได้รับรู้ประสบมาจากการอบรมจากผู้รู้ซึ่งผมมีความเชื่อและเห็นด้วยกับแนวคิดในจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น การเรียนรู้ จากการสัมผัสประสบการณ์จริง ได้กระทำกิจกรรมต่างๆ และได้ปฏิบัติจริง จากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติในระบบนิเวทวิทยา หรือความเป็นอยู่ของตนในบ้าน ครอบครัว ชุมชน สังคม ชาติ และสังคมโลก เป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิต ซึ่งเรามีความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้และเป็นความรู้ที่ยั่งยืนถาวร ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ความสำคัญไปที่การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยขอนำแนวคิดของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ สพฐ. ได้กล่าวไว้ เกี่ยวกับทักษะที่คุณครูควรได้นำไปใช้จัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s